Jigokuraku Wiki
Advertisement
Jigokuraku Wiki

Character popularity polls organized by Shueisha.

1st Popularity Poll

The top 5 for the first popularity poll.

The first popularity poll was held in February 2019 on the Jump+ website. The results were announced in early March 2019.

# Characters Votes
1. Yamada Asaemon Shion 2797
2. Yamada Asaemon Sagiri 2399
3. Gabimaru 2331
4. Yuzuriha 2040
5. Yamada Asaemon Tenza 1257
6. Aza Chōbei 1034
7. Yui 531
8. Yamada Asaemon Senta 456
9. Mei 390
10. Nurugai 241
11. Tamiya Gantetsusai 221
12. Aza Tōma
13. Yamada Asaemon Jikka
14. Yamada Asaemon Fuchi
15. Akaginu
15. Yamada Asaemon Shugen
17. Yamada Asaemon Eizen
18. Tao Fa
19. Hōrubō
20. Ju Fa
20. Yūji Kaku
22. Hōko
23. Yamada Asaemon Kishō
24. Sōshin
25. Rokurōta
25. Moro Makiya
25. Zhu Jin
25. Mōnshin
29. Mu Dan
30. Yamada Asaemon Isuzu
31. Kiyōshi
31. Kisegawa of Yoshiwara
33. Rien
34. Iwagakure Chief
34. Tokugawa Nariyoshi
34. Gui Fa
34. Ran
38. Yamada Asaemon Genji
38. Dōshi
38. Senta's Glasses
41. Warped Keiun

2nd Popularity Poll

The top ten for the second popularity poll.

The voting for the second popularity poll was held on June 2020 on the Jump+ website. The results were later announced on August 2020.

# Characters Votes
1. Gabimaru 3379
2. Yamada Asaemon Shion 2716
3. Yuzuriha 2340
4. Aza Chōbei 1761
5. Yamada Asaemon Fuchi 1471
6. Yamada Asaemon Sagiri 1468
7. Yamada Asaemon Tenza 1216
8. Aza Tōma 626
9. Tamiya Gantetsusai 493
10. Mei 446
11. Yamada Asaemon Jikka 424
12. Yui 377
13. Yamada Asaemon Shugen 340
14. Shija 259
15. Nurugai 211
15. Tao Fa 206
17. Yamada Asaemon Senta 168
18. Ju Fa 123
19. Yamada Asaemon Isuzu 69
20. Yamada Asaemon Eizen 63
21. Rien 41
22. Kumokiri 29
23. Hōko 28
24. Zhu Jin 26
25. Yamada Asaemon Tessin 24
25. Zhu Jin 24
26. Mu Dan 23
27. Yamada Asaemon Kishō 22
27. Yamada Asaemon Kiyomaru 22
29. Akaginu 18
30. Gui Fa 17
30. Ran 17
32. Yūji Kaku 8
32. Hōrubō 8
34. Warped Keiun 4
34. Mōnshin 4
34. Rokurōta 4
34. Gaman the Gabimaru 4
38. Aoki 3
38. Iwagakure Chief 3
38. Tokugawa Nariyoshi 3
38. Moro Makiya 3
38. Kiyōshi 3
43. Kiō 2
43. Kinkakubō 2
43. Yamada Asaemon Genji 2
43. Xu Fu 2
43. Gabimaru 2
43. Sōshin 2
43. Kisegawa 2
50. Ginkakubō 1
50. Dōshi 1
50. Nobusuma 1
Advertisement