Jigokuraku Wiki
Jigokuraku Wiki
(Created page with "{{Nihongo|'''Gabimaru'''|画眉丸|Gabimaru}} could refer to: *'''Gabimaru''', the main protagonist of the ''Jigokuraku'' series. *'''''Elected Gabimaru''''', the next...")
 
(Adding categories)
Line 4: Line 4:
 
*'''[[Gabimaru (Previous)|Gabimaru]]''', the predecessor of Gabimaru as the title holder of "Gabimaru the Hollow".
 
*'''[[Gabimaru (Previous)|Gabimaru]]''', the predecessor of Gabimaru as the title holder of "Gabimaru the Hollow".
 
*'''[[Iwagakure#Gabimaru_the_Hollow|Gabimaru]]''', the alias of Iwagakure's strongest shinobi.
 
*'''[[Iwagakure#Gabimaru_the_Hollow|Gabimaru]]''', the alias of Iwagakure's strongest shinobi.
  +
[[Category:Disambiguation]]

Revision as of 08:19, 18 February 2020

Gabimaru (画眉丸 Gabimaru?) could refer to:

  • Gabimaru, the main protagonist of the Jigokuraku series.
  • Elected Gabimaru, the next chosen successor to the name "Gabimaru the Hollow".
  • Gabimaru, the predecessor of Gabimaru as the title holder of "Gabimaru the Hollow".
  • Gabimaru, the alias of Iwagakure's strongest shinobi.